http://sfrm.rusyny.org/wp-content/uploads/sfrm-i-300x225.jpg

РЕЗОЛУЦІЯ ДЕЛЕҐАТІВ V. СВІТОВОГО ФОРУМА РУСИНЬСКОЙ МОЛОДЕЖІ БУДАПЕШТЬ 16. – 18. ЮНА 2011 REZOLÚCIA SFRM 2011

http://sfrm.rusyny.org/wp-content/uploads/SKR-R.-300x224.jpg

Myšlienka vzniku medzinárodnej organizácie Rusínov sa zrodila u posledného gubernátora Podkarpatskej Rusi Ivana Parkányiho. S realizáciou kongresu sa uvažovalo najprv v Iršave na Podkarpatsku, neskôr v Ruskom Keresture vo Vojvodine, ale všetky tieto úvahy sa pre rôzne príčiny nakoniec museli …